نمایش نوار ابزار
اطلاعیه ها
  • تجزیه و تحلیل آثار منتشر شده مریم امینی (سوما)
آخرین مطالب
بازنگری “مسئله شر” در اندیشه های هانا آرنت و گریس ژانتن

بازنگری “مسئله شر” در اندیشه های هانا آرنت و گریس ژانتن

    بحث های پیشین بیشتر حول فلسفه اشاعه مذهب بود که اردوگاه آشویتز را همچون نمادی از افشاگری بیزاری انسان مد نظر قرار می داد. در زمان مذکور بحثی در ارتباط با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. در این بخش پیشنهاد بنده جهت مطالعه و بررسی بیشتر این است که در رابطه با خشونت علیه زنان…


هایدگر و عرفان در قرون وسطی

هایدگر و عرفان در قرون وسطی

ما ناگزیر از بودن با دیگران هستیم: هایدگر و عرفان در قرون وسطی در این مقاله استدلال می شود که آن جنبه هایی از تفکر هایدگر که به فلسفه فمنیستی دین مربوط می شود بطور آشکار شرایطی غیرمادی نیستند همانند واژه "رهایی" که مایستر اکهارت از آن در عرفان خویش استفاده می کرد هایدگر اما بیشتر بر همزیستی و خلق…


گالری ویدئویی