نمایش نوار ابزار

تجزیه و تحلیل آثار منتشر شده مریم امینی (سوما)

تجزیه و تحلیل آثار منتشر شده مریم امینی (سوما) در احیای فرهنگی در شهر کرمانشاه: کارتوگرافی خشونت در ۱۲-۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ دانشگاه تورنتو پنل ۴

 

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها